Egyptisk knutepunkt for anlegg på land og til havs

Arab Petroleum Pipeline Co. har etablert et fullt utstyrt produktknutepunkt ved sitt Ain Sukhna-kompleks ved rødehavskysten i Egypt. Knutepunktet omfatter anlegg både på land og til havs. Landanlegget omfatter 61 produktlagringstanker med en samlet kapasitet på 2125 millioner kubikkmeter og to 50 kilometer lange envegsrørledninger til byen Suez. Hver produktlagringstank har en diameter på mellom 21 og 59 meter. 

Havanlegget omfatter en kai og kaiplasser (500–160 000 DWT) med rørledning og annet hjelpeutstyr. Knutepunktet omfatter en lastebøye for svært store råoljetankere koblet til via en havrørledning. Havanlegget skal være tilrettelagt for fremtidige utbygginger slik at det kan håndtere opp til 24 millioner tonn per år av diverse produkter.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Ain Suhkna, Egypt

NÅR:
2012–2013

KUNDE:
Arab Petroleum Pipelines Co. (SUMED)

COWIS TJENESTER:

  • Topografisk undersøkelse på tankstedet og landrørledningskorridor
  • Forprosjektering av oljeterminal, tankanlegg, lastebøye og landrørledning
  • Planløsning og 3D-modellering
  • Forprosjektering (FEED)
  • Utarbeidelse av anbudsmateriale

Ta kontakt

Jes Bojsen Abild
Senior Project Director
Marine, Denmark

Tel: +45 56402059

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN