verdens lengste Flytebro over Bjørnafjorden 

I forbindelse med etableringen av ferjefri E39 jobbet Statens Vegvesen med å finne løsninger for ferjefrie forbindelser over fjordene langs den 1100 kilometer lange kyststrekningen mellom Kristiansand og Trondheim.
 
Kombinasjonen av vanndybder på opptil 550 m og en total brulengde på omlag 5 km gjør det umulig med konvensjonelle brutyper. Det er kun flytebruer og neddykkede rørbruer som er aktuelle når man skal lage en veiforbindelse over en så bred og dyp fjord. COWI ledet en av de tre arbeidsgruppene som jobbet med å prosjektere bruløsninger for kryssingen av den fem kilometer brede Bjørnafjorden.
 
Arbeidsgruppen jobbet med å prosjektere to ulike flytebrukonsepter. Det ene alternativet er en sideforankret, rett bru. Forankringene føres ned til havbunnen på dybder ned til 550m. Det andre alternativet er en endeforankret, buet bru. Ulike alternativ for høybru over seilingsled ble også vurdert. Anbefalt løsning både for sideforankret bru og endeforankret bru er en skråstagbru med tårn. Tårnet plasseres på Svarvahelleholmen i syd. Spennet på skråstagbru blir nær 500m og er dermed en av verdens lengste spenn for denne typen bruer.
 
Arbeidsgruppen har gjennomført en rekke tekniske analyser som krever spisskompetanse innen marine operasjoner, hydrodynamikk, vinddynamikk, konstruksjonsteknikk, risikoanalyser og lastrespons fra skipsstøt.

Mer om prosjektet

Hvor:

Bjørnafjorden, Norge

Når:

2014 - 2017

Kunde:

Statens Vegvesen

Våre tjenester:

  • Bruer

  • Marine operasjoner

  • Hydrodynamikk

  • Vinddynamikk

  • Konstruksjonsteknikk

  • Risikoanalyser

Ta kontakt

Inger Birgitte Kroon
Project Director
1702 Bridges International, Denmark

Tel: +45 2962 1532

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN