bedre adgang fra by til industriområder

Tunneler Løsninger

Busan–Geoje-forbindelsen knytter øya Geoje til storbyen Busan i den sørlige delen av Sør-Korea og forbedrer adgangen fra byen til industri- og fritidsområdene på øya. To av verdens største verft ligger på øya Geoje. Dette er en viktig forbindelse for bilister, som reduserte reisetiden fra tre timer til under én time.

Forbindelsen omfatter tre hovedelementer: En av verdens dypeste og lengste senketunneler og to skråkabelbruer med langt spenn.

Senketunnelen er i alt cirka 3,5 kilometer lang, med to 170 meter lange «cut and cover»-seksjoner i begge ender. Tunnelen ble konstruert for å motstå tyfoner med bølgehøyder på 15 meter, og ikke bare var det den første senketunnelen i Korea – det ble også den dypeste senketunnelen for biler i verden.

Bruseksjonen omfatter en skråkabelbru med to pyloner og et hovedspenn på 475 meter, og en skråkabelbru med tre pyloner og to hovedspenn på henholdsvis 230 meter.

Ta kontakt

Tommy Olsen
Major Tunnels Market Director / Head of Sustainability Transportation International
Tunnels and Underground Infrastructure, Denmark

Tel: +45 28431017

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Korea

NÅR:
2003–2011

KUNDE:
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.

COWIS TJENESTER:

Skråkabelbruer:

  • Forprosjektering
  • Detaljprosjektering
  • Teknisk oppfølging under byggingen

Senketunnel:

  • Forprosjektering
  • Detaljprosjektering av permanente konstruksjoner og fundamenter
  • Detaljprosjektering av erosjonssikring og marine konstruksjoner
  • Detaljprosjektering av mekaniske og elektriske installasjoner
  • Detaljprosjektering av midlertidig arbeid
  • Teknisk oppfølging under byggingen

Ta kontakt

Jesper Asferg
Senior Vice President
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 909 21 540

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN