Banebrytende digital samhandling

E18 Rugtvedt Dørdal er et svært tverrfaglig og komplekst prosjekt, med blant annet 26 broer/konstruksjoner og 16,5 kilometer firefelts motorvei, geotekniske og ingeniørgeologiske utfordringer samt et meget spennende overvannshåndteringssystem.

Vegprosjektet har blitt et foregangsprosjekt for tverrfaglig digital samhandling. Prosjektet er en totalentreprise, som betyr at entreprenøren bygger mens prosjekteringen og omregulereringen pågår. Prosjektet har en svært ambisiøs tidsplan, og BIM-modellen har derfor blitt avgjørende for å kunne se fremover, for å sikre at prosjekterende ikke lager barrierer for entreprenørens arbeid i fremtiden.

Modellen er også et uvurderlig verktøy for samhandling fordi prosjektgruppen fra COWI jobber på tvers av landegrenser – i Danmark, India og på flere norske kontorsteder.  Verktøyet muliggjør en arbeidsprosess som er effektiv, tids- og kostnadsbesparende og som reduserer mulighetene for feilprosjektering betraktelig, samtidig som den sikrer effektiv medvirkning og samhandling i alle ledd av prosjekteringen. 

I tillegg til hovedveien E18 skal rundt 77 mindre veier prosjekteres og bygges. Det innebærer sprenging og håndtering av ca. 3mill m³ masse, samt flytting av 1,5mill m³ jordmasser. 

Kontraheringen til veiutbyggingen for strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal ble gjennomført etter Best Value Procurement-metoden. Det var første gang denne metodikken ble tatt i bruk på et norsk prosjekt. 

Mer om prosjektet

Hvor:

Telemark, Norge

Når:

2017 -2019

Kunde:

BetonmastHæhre/ PNC-Norge
Byggherre: Nye Veier

Våre tjenester:
 • Vegplanlegging
 • Trafikkplanlegging
 • Arealplanlegging
 • Landskapsarkitektur
 • Transport
 • Miljø
 • Geoteknikk
 • Vann og avløp (VA-teknikk)
 • Overvannshåndtering
 • Byggeplan
 • Støymålinger
 • Tunnel
 • Bru
 • Natur og plantelære
 • BIM
 • Prosjektledelse
 • Flomsikring
 

Ta kontakt

Frode Geir Bjørvik
Project Director
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 40616717

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN