Evaluering av midlertidige sikringstiltak på Karl Johans gate og Jernbanetorget

Infrastruktur Løsninger

De midlertidige sikringstiltakene på Jernbanetorget og i Karl Johans gate ble utplassert av COWI våren 2018, og har vært en del av bybildet i to år. I den forbindelse ønsket Bymiljøetaten "å evaluere hvordan tiltakene har fungert i den perioden de har vært utplassert".

Formålet med evalueringen var blant annet å få svar på eller fremlegge vurderinger av følgende forhold:

 • Effekten av de midlertidige tiltakene.
 • Opplevelsen av tiltakene.
 • En estetisk/arkitektfaglig vurdering av tiltakene/elementene
 • Driften av tiltakene/elementene
 • Veien videre for eventuell sikring av Jernbanetorget og Karl Johans gate, samt midlertidige sikringstiltak generelt.

Følgende metoder ble benyttet for å belyse de ulike temaene:

 • Spørreundersøkelse
 • Semi-strukturerte dybdeintervjuer med relevante aktører
 • Observasjonsstudier basert på «Evalueringshåndbok» av Steine og Brunstad
 • Korte intervjuer av folk på gaten; publikum, vareleverandører og næringsdrivende

Analsyse og beredskap - Tom Hermansen 
Områdesikring - Tiril Thomas Blom 
Sikring av bygg og anlegg – Jens Arild Lorentzen 
Prosjektlederstøtte sikkerhet – Julie indrelid 


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Oslo

NÅR:
Våren 2020

KUNDE:
Oslo Kommune, Bymiljøetaten

VÅRE TJENESTER:

 • Sikkerhetsrådgivning
 • Sikkerhetsrådgivning
 • Områdesikring

Ta kontakt

Therese Jenssen Espeland
Seniorrådgiver
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 95916846