skal redusere reisetiden mellom byer til én time

Den nye høyhastighetsbanen er en del av den danske «Timemodellen», som skal gjøre det mulig å redusere reisetiden mellom store danske byer til én time.

Med Timemodellen skal Øst- og Vest-Danmark bindes tettere sammen. Den nye banestrekningen over Vestfyn er en del av Timemodellen. Den blir en høyhastighetsbane med en lengde på ca. 35 kilometer, som etableres langs den fynske motorveg. Banen dimensjoneres til 250 km/t, men prosjektet kan bli utvidet til også å undersøke konsekvenser hvis hastigheten økes til 300 km/t.

COWI er hovedrådgiver for skisseprosjekteringen, som innebærer utforming av en dobbeltsporet jernbanestrekning med alt hva det innebærer av sporteknikk, elektrifisering og nytt signalanlegg samt utforming av bruer, faunapassasjer, støyskjermer, veganlegg og dreneringssystemer. Den nye banestrekningen medfører også at det skal bygges i alt 27 vegbruer og flere landskapsbruer over Fyns kuperte landskap.

Prosjektet utføres med faglig sterke partnere, hvor danske Gottlieb Paludan Arkitekter og GHB er med på landskapsanalyse og 3D-visualisering. Franske SYSTRA bidrar med internasjonal erfaring fra prosjektering av høyhastighetsbaner.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
Ca. 15 måneder, med oppstart oktober 2014

KUNDE:
Det danske vegdirektoratet

PARTNERE:
Gottlieb Paludan Arkitekter
GHB
SYSTRA

Anbudspris (rådgivning):
DKK 8,8 millioner
(Det samlede budsjettet for realisering av den nye jernbanen over Vestfyn er ca. 4,9 milliarder DKK.)

COWIS TJENESTER:

  • Skisseprosjektering, herunder utforming av en dobbeltsporet jernbanestrekning
  • Sporbygging
  • Elektrifisering og nytt signalanlegg
  • Prosjektering av bruer og faunapassasjer
  • Støyskjermer
  • Veger og dreneringssystemer

Ta kontakt

Per Fuglsang Birkelund
Senior Project Director
Division Management, Denmark

Tel: +45 40582068

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN