Havneutbygging skal forbedre godshåndtering

Infrastruktur Løsninger
Frederikshavn havn har iverksatt et omfattende utbyggingsprosjekt for å utvikle forretningsmuligheter for havnen og de mange selskapene knyttet til den.

Utbyggingen vil forbedre godshåndteringen og gi plass til større skip og vedlikeholde offshoreinstallasjoner i Nordsjøen.

Utviklingsplanene for havnen omfatter nye havneavsnitt oppdelt i flere etapper med yttermoloer, større vanndybde i havnebassenger og seilløp samt nye kai- og havnearealer hvor havbunnsmaterialene hentet opp fra utdypingen brukes på nytt som oppfyllingsmateriale. Det vil også bli etablert et helt nytt ca. 275 000 m stort havneområde til avvikling av offshoreinstallasjoner og skip, deriblant bedding og anlegg til ilandføring av offshoreinstallasjoner.

COWI bidrar med stor internasjonal erfaring innenfor planlegging og prosjektering av havner og marine konstruksjoner.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

2012 – 2019

Kunde:

Frederikshavn Havn

COWI ydelser:

 

 • Hovedplan for havneutbyggingen
 • Numerisk modellering av blant annet bølger, strøm, sedimenttransport, bølgeuro
 • Navigeringssimuleringer
 • Optimering av havneutforming for minimering av nedetid
 • Geotekniske undersøkelser
 • Innledende vurdering for etablering av vindmøller
 • Prosjektforslag og detaljprosjekt, herunder anleggsoverslag av etappe 1 og 2
 • VVM-undersøkelser
 • Full Natura 2000-konsekvensanalyse
 • Myndighetsbehandling, herunder planforhold, VVM og anleggstillatelser
 • Assistanse i forbindelse med havnens valg av anbudsstrategi og anbudsform
 • Assistanse i forbindelse med fremtidig LNG-terminal
 • Anbud for 1. etappe av havneutbyggingen i totalentreprise med forhandling – herunder to forhandlingsrunder samt evaluering av tilbud
 • Byggherrerådgivning i anleggsfasen inklusive gjennomgang av totalentreprenørs detaljprosjekt

Ta kontakt

Claus Quist Nielsen
Chief Project Manager
Transport Infrastructure, DK North, Denmark

Tel: +45 56407752

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN