Ny gatenormal viser det grønne skiftet I praksis

Bærekraftig byutvikling Løsninger

Den nye gatenormalen setter standarder for et grønnere Oslo. Med klimatilpasning og universell utformining vil dette prosjektet et gi et fremtidsrettet Oslo.

Hovedstaden ble gråere og gråere, men COWI og Bymiljøetaten i Oslo kommune har nå utviklet et grønnere og mer inkluderende gatemiljø. Med krav om universell utforming og blågrønne arealer leder COWI an og viser det grønne skiftet i praksis.

Med fokus på klimatilpasning tar COWI hensyn til overvann, vegetasjon og infrastruktur under bakken. En viktig del av den nye gatenormalen er også å bevare biologisk mangfold. Oslos innbyggere og besøkende skal på den måten få økt livskvalitet med den nye gatenormalen.

Det settes gatenormaler kun hvert 10-15 år og COWI tok oppgaven på strak arm. Prosjektet brukte COWIs tverrfaglighet og har vært med på å gjøre en forskjell i den grønne omstillingen. I prosjektet har COWI inkludert fagmiljøer som biologer, vann- og avløpsingeniører, trafikk- og veiingeniører og arealplanleggere.

Prosjektet har vunnet Landskapsarkitekturprisen hvor juryen påpekte at den nye gatenormalen er revolusjonerende.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Oslo

NÅR:
2019-2021

KUNDE:
Oslo Kommune, Bymiljøetaten

VÅRE TJENESTER:

 • Areal
 • Trafikk
 • Gange
 • Sykkel
 • Kollektiv
 • Veg
 • Overvann
 • Landskap
 • Universell utforming
 • Naturmangfold
 • Vann og avløp 

Ta kontakt

Kathrine Strøm
Utviklingssjef
Spatial planning and Landscape architecture, Norway

Tel: +47 924 69 283

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN