BRUA MED Tilnavnet «den vakreste brua i verden»

Hålogalandsbrua har fått tilnavnet «den vakreste brua i verden» av både lokalbefolkning og konstruksjonsentusiaster. Brua krysser den dype Rombaksfjorden i Narvik kommune i Nord-Norge. Med et hovedspenn på 1145 meter forkorter Norges nest lengste hengebru avstanden mellom Narvik og Bjerkvik med 18 kilometer.

Med en høyde på 179 meter over havet faller brua fint inn i det fjellrike landskapet og det høyeste punktet i området, det ikoniske fjellet Den sovende dronning. Som prosjektingeniør stod COWI for for- og detaljprosjekteringen av brua. Dissing+Weitling er arkitekter på prosjektet.

Møt Jamal, teknisk prosjektleder for Hålogalandsbrua

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Norge

NÅR:
2007–2018

KUNDE:
Statens vegvesen Region Nord

COWIS TJENESTER:

  • Forprosjektering
  • Detaljprosjektering
  • Kostnadsoverslag
  • Oppfølging under byggingen

Ta kontakt

Erik Sundet
Vice president
Bridges and Geotechnical diciplines, Norway

Tel: +47 41564897

Ta kontakt

Assad Jamal
Head of Section
Major Bridges International, Denmark

Tel: +45 56402550

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN