Den nye brua blir et nytt landemerke

Den nye Hisingsbron i Göteborg sentrum blir et nytt landemerke som skal bidra til å utvikle bykjernen på begge sider av Göta älv. Hisingsbron er en løftebru med en 440 meter lang seksjon over vannspeilet og et 48 meter bredt løftespenn. Brua har to forbindelsesramper og én forbindelsesbru for kollektivtransport med trikk og buss. Bygninger på begge sider av elven kommer til å være direkte forbundet med brua. Fra bygningen kan man gå rett ut på brua, som kommer til å ha brede gang- og sykkelbaner samt balkonger hvor fotgjengere kan stoppe og nyte utsikten.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Göteborg, Sverige

NÅR:
2017–2021

KUNDE:
Göteborg by

COWIS TJENESTER:

  • Byggeteknikk (bru)
  • Geoteknikk
  • Spor
  • Veg
  • Jord
  • Vann og avløp
  • Miljø
  • Elektro
  • Trafikkplanlegging

Ta kontakt

Thomas Darholm
Technical Director
Civil Structures, Sweden

Tel: +46 108501063

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN