bybane skal styrke mobilitet og byutvikling i stor-københavn

Foto: Letbaneselskabet (Torben Eskerød/Cenario)

Bybane og trikk Løsninger

Hovedstadsområdet skal ha en ny 28 kilometer lang bybane på Ring 3 for å styrke mobiliteten i Stor-København. Bybanen får 29 stasjoner sentralt beliggende i kommunene og ved større institusjoner som Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Rikshospitalet, Glostrup og Herlev Hospital. Det betyr at den går gjennom åtte kommuner fra Ishøj i sør til Lyngby i nord og knyttes sammen med regionaltogtrafikken og fem lokaltoglinjer til et velfungerende offentlig transportsystem med anslagsvis 13–14 millioner passasjerer årlig.

Bybanen vil være en førsteklasses, bærekraftig, effektiv og komfortabel kollektiv transportform for passasjerer som daglig reiser i korridoren på tvers av Stor-København. Den vil også virke som en motor for vekst og byutvikling. Den forventes å skape opp mot 35 000 nye arbeidsplasser og å tiltrekke seg mer enn 32 000 nye innbyggere til kommunene langs bybanen. I prosjekterings- og anbudsfasen – før det er mulig å anlegge sporene til bybanen – legges et stort arbeid i å planlegge og prosjektere bybanetraseen, nye veger, bruer og tunneler for å sikre flyt i trafikken både under og etter etablering av bybanen.

Dessuten skal flytting av 3000 ledninger planlegges og koordineres for å gjøre plass til bybanen. COWI trekker på den brede erfaringen fra en rekke andre bybaneprosjekter i Danmark og internasjonalt.

Mer om prosjektet

Hvor:

Danmark

Kunde:

Hovedstadens Letbane I/S

Når:

2014–2024

COWIs tjenester:
  • Linjeføring
  • Trafikkplanlegging
  • Veger og kryss
  • Bruer og tunneler
  • Ledningsarbeider
  • Bygningsendringer
  • Arkitektur
  • Arealer og rettigheter

Ta kontakt

Carsten Friis Clemmensen
Head of Section
Transportation, DK East, Denmark

Tel: +45 41760701

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN