flere passasjerer og kortere reisetid

Modernisering av InterCity Østfoldbanen er et av de største jernbaneutbyggingsprosjektene i Norge.​ Prosjektet skal gi økt kapasitet for person- og godstransport for å sikre tilstrekkelig punktlighet, frekvens og reisetid. Strekningen transporterer i dag ca. 2,5 millioner reisende per år og har vesentlige kapasitetsutfordringer.

Dette er et unikt prosjekt der vi skal ivareta eksisterende byområde samtidig som vi skal legge til rette for høyere toghastighet gjennom de samme byområdene. Videre er det vanskelige grunnforhold i hele området som gjør anleggsgjennomføringen krevende.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Norge

NÅR:
2015–2030

KUNDE:
Bane Nor

COWIS TJENESTER:

  • Planlegging
  • Alle jernbanedisipliner
  • Byggearbeid, herunder veger
  • Stasjoner og bygninger
  • Oppmålinger

Ta kontakt

Lars Erik Hauer
Business Development Director
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 90924844

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN