utbygging av landingsbaner skal gi plass til flere turister

Flyplasser Løsninger

For å styrke den økonomiske veksten og imøtekomme den stigende turismen har det grønlandske selvstyret besluttet å bygge ut de eksisterende lufthavnene i Nuuk og Ilulissat og bygge en ny innenrikslufthavn i Qaqortoq.

De eksisterende landingsbanene vest på Grønland blir utvidet fra 950 til 2220 meter i Nuuk og fra 845 til 2200 i Ilulissat. Utvidelsen betyr at lufthavnene kan motta større fly, som Airbus A330 med opp til 300 passasjerer. Planen omfatter også en ny innenrikslufthavn med en 1500 meter landingsbane i Qaqortoq sør på Grønland.

På alle tre lufthavnene er det nødvendig å sprenge bort fjell for å få plass. De bortsprengte fjellstykkene vil bli brukt om igjen som fyll og overflatemateriale til landingsbanene. På den måten unngår man å måtte transportere vekk de tunge fjellstykkene, som er et perfekt byggemateriale som tåler de store temperatursvingningene på Grønland.

Mer om prosjektet

Hvor:
Grønland

Kunde: 
Kalaallit Airports A/S

Når: 
2017-2018

COWIs tjenester: 
  • Prosjektering av start-/landingsbaner, rullebaner og oppstillingsplass (manøvrerings- og parkeringsområde for fly)
  • Kommunikasjonsanlegg og meteorologiske anlegg
  • Belysning
  • Avvanning
  • Forberedende arbeider på områder utenfor lufthavnen
  • Anbudsdokumenter

Ta kontakt

Gregers Hildebrand
Project Manager
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +299 289501

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN