byen settes i bevegelse

Klassisk, skandinavisk design, lang levetid og hyggelige byomgivelser. Dette var prinsippene bak visjonen om verdens første førerløse metro i København.

Hver time, hver dag venter mennesker i timevis i trafikkø rundt om i verden. Problemet kommer bare til å øke med den dramatiske byveksten. 

I 2050 forventes rundt 70 prosent av verdens ti milliarder mennesker å bo i en by. 

Tilstrømningen av mennesker til verdens byer legger press på den eksisterende infrastrukturen. På midten av 1990-tallet besluttet danske myndigheter derfor å bygge en T-bane i København for å forberede seg på veksten i byen og kickstarte utviklingen av et nytt byområde, Ørestad-distriktet.  

Visjonen

Rebekka Nymark, kundedirektør i Metroselskabet, har bodd i København hele livet. Hva var visjonen bak metroen, og hvordan har det påvirket byen? Bilde: Pelle Rink

Sensorer holdt øye med historiske bygg og landemerke

-Sensorer på veggene på omkringliggende bygg og omhyggelig dataovervåking rundt byggeplassene for metrostasjonene i bykjernen vitner om de tekniske utfordringene forbundet med tunneler som ligger tett under store bygg og monumenter – noen av dem hundrevis av år gamle.   

Frederiks kirke, på folkemunne kalt «Marmorkirken», er et landemerke på linje med Amalienborg slott og Operaen midt i det elegante bykvarteret Frederiksstaden. Kirken er kjent for sin karakteristiske kobbergrønne kuppel og har et fundament som skriver seg tilbake til 1749. 

Her, noen meter fra hovedinngangen til kirken, ble den nye metrostasjon åpnet i 2019.

– Vi har vært svært forsiktige og oppmerksomme på risikoen for at setningsskader og sprekker kan oppstå på bygninger på bakkeplan. For å redusere risikoen etablerte vi et overvåkingssystem. Hvis det setninger hadde oppstått under byggingen, ville en alarm blitt utløst.

– Noen steder utviklet vi også et system med rør under konstruksjonene, som gjorde at vi kunne heve bygningene hvis det er nødvendig, forklarer Torsten Mølgaard, Senior Project Director i COWI.

Vi har vært svært forsiktige og oppmerksomme på risikoen for at setningsskader og sprekker kan oppstå på bygninger på bakkeplan.
Torsten Mølgaard Senior Project Director, COWI

BORING OG BYGGING BASERT PÅ TILLIT 

Det er ikke bare enkelt å bygge stasjoner 30–40 meter under bakken og klemme dem inn mellom skjøre middelalderbygg. På grunn av skjørheten og minimalt med tilgjengelig plass i bykjernen følger ikke Marmorkirken Station den vanlige utformingen av Københavns metro med to sideløpende spor. I stedet ble det vedtatt å bygge en stasjon med to etasjer. Denne stasjonen blir dermed den dypeste av alle sammen, med en dybde på nesten 40 meter. 

Torsten Mølgaard utdyper COWIs rolle i det omfattende metroprosjektet: 

– Stikkordet er tillit. Først og fremst at kunden stoler på deg, men også at samfunnet stoler på deg. Et stort prosjekt av denne typen får stor oppmerksomhet fra lokale beboere og fra politikerne. En viktig oppgave ved Marmorkirken Station, for eksempel, var å vurdere om det var trygt å bygge en stasjon under bakken, og selvfølgelig var vi nøye med å gi et veldokumentert svar før borearbeid av noen som helst art ble tillatt. 

Utfordringene

Ved boring i sand og leire er det alvorlig fare for setninger i grunnen. Torsten Mølgaard, Senior Project Director i COWI, tar oss med 40 meter under bakken.

Hver stasjon utformet for å gjenspeile bydelen 

Den grønne linjen åpnet for passasjerer i 2002 og den gule linjen i 2007. Cityringen (blå og rød linje) med 17 nye stasjoner, hver på størrelse med en håndballbane, ble offisielt åpnet i 2019. Det totale antallet stasjoner ble da 39.  

Cityringen er det største byggeprosjektet i København på 400 år.

Prosjektets helhet befinner seg under bakkeplan. En bærebjelke i metrodesignet var å sikre dagslys på perrongene og å generelt velge løsninger som understøtter den danske hovedstadens visjon om å skape og videreutvikle en levende by med grønne og pulserende offentlige rom.

Københavns metro er førerløs og helautomatisk. Det anslås at den vil frakte over 100 millioner passasjerer i året.

Å skape levende rom

En ledestjerne har vært å tegne byrommet rundt metrostasjonene i brukernes bilde. Louise Risør, Landscape Architect og Lead Design i COWI, forklarer hvordan. 

Fakta – Københavns metro 

 • I 2008 og 2010 ble Københavns metro kåret til verdens beste metro.
 • Tungt maskineri, tunnelboremaskiner, har spilt en ledende rolle i arbeidet under jorden. 140 meter lange og 600 tonn tunge muskelbunter. De beveget seg 15-20 meter per døgn og ble kontinuerlig betjent av et team på 10-15 personer.  
 • Før disse maskinene ble satt inn, undersøkte arkeologer grunnen. Det har ført til at forskjellige skjulte skatter er oppdaget, blant annet hverdagsgjenstander fra sen vikingtid, et skipsvrak fra 1500-tallet og 1000 år gamle bygater. 
 • Cityring-prosjektet og 15 kilometer med doble tunneler produserte totalt rundt 3 100 000 tonn jord.
 • Jorden ble fraktet til Nordhavn i København, hvor den ble brukt til å utvide den kunstige øya.

 

COWIs tjenester på CITYRINGEN 
 • Prosjektering av stasjon (byggearbeid og arkitektur)
 • Arealer og rettigheter
 • Ledningsomlegging
 • Prosjektering av linjeføring og tunneler 
 • Miljøaspekter, herunder miljøkonsekvensutredning
 • Anleggsprogrammering
 • Massefortegnelse og kostnadsoverslag
 • Geotekniske, geologiske og hydrologiske målinger og undersøkelser 
 • Klargjøring og tolkning av seismiske undersøkelser
 • Krav til drift og vedlikehold
 • Rådgivning om myndighetsgodkjenning, bygningsregistrering, byggerisikovurdering.
 

MER OM PROSJEKTET

HVOR: 
København, Danmark

NÅR:
1994–2019

KUNDE:
Metroselskabet I/S. Selskapet er et interessentskap som eies i fellesskap av København kommune, den danske staten og Frederiksberg kommune.


Ta kontakt

COWI employee Sidsel Stabell Hoppe

Sidsel Stabell Hoppe
Senior Vice President
Transportation, Denmark

Tel: +45 22778460