Et sydende knutepunkt for hele Københavnsområdet

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST

Køge Nord Station blir et sydende trafikknutepunkt for hele Københavnsområdet, midt i et unikt kryss, hvor høyhastighetstog, lokaltog og motorveg møtes. Prosjektet består av en 225 meter lang gangbru, en stasjon, et «parker og reis»-anlegg og en visjonsmodell for integrering av disse elementene i landskapet.

Brua blir en ny inngangsport til København for de 90 000 daglig passerende, og et viktig skritt på vegen for de på sikt over 8000 daglige brukerne.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2014–2018

KUNDE:
Banedanmark,
Køge kommune
DSB Properties

COWIS TJENESTER:

  • Detaljprosjektering

Les mer om Køge Nord

 

Ta kontakt

Jens Thorup Laursen
Head of Section
Bridge Design and Management, Denmark

Tel: +45 56402907

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN