et av Danmarks største byutviklingsområder

Bilde: Tegnestuen Vandskunsten

Lisbjerg er et av Danmarks største byutviklingsområder. Dette området på 440 hektar ligger 7 kilometer nord for Aarhus sentrum og skal bygges ut over de 40 neste årene for å gi plass til omkring 25 000 nye innbyggere.

En utfordring er at den nye byen bygges samtidig som den planlegges, noe som innebærer å arbeide på mange forskjellige detaljnivåer samtidig. Ledninger og drenering av utvalgte deler må tas i betraktning samtidig som tomter legges ut for salg og den overordnede planleggingsrammen fastlegges.

Utforming og håndtering av et så stort og langvarig byutviklingsprosjekt som dette krever en helhetlig og strategisk tilnærming, med tett samarbeid mellom mange forskjellige parter og et bredt akademisk fundament på tvers av en rekke fagfelt.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2013–

KUNDE:
Aarhus kommune

UNDERRÅDGIVER:

Tegnestuen Vandkunsten 

COWIS TJENESTER:

  • Totalrådgivning
  • Prosessledelse
  • Strategisk by- og trafikkplanlegging
  • Vannhåndtering og klimatilpasning
  • Administrasjon av arealbruk
  • Økonomiske beregninger

Ta kontakt

Lisa Bak Rasmussen
Project Director
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 24696874

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN