bredere veg skaper mindre kø

M14 Helsingørmotorvejen er en svært trafikkert innfartsveg til København. Det danske vegdirektoratet besluttet å utvide den travleste strekningen fra fire til seks filer for å få bukt med den verste kødannelsen.

Vegen måtte være åpen for trafikk mens prosjektet pågikk. COWIs omfattende tekniske kompetanse og sterke forståelse av lokale forhold bidro til å begrense kødannelsen i anleggsperioden, slik at prosjektet ble fullført på tiden og innenfor budsjettet.

Den nye, bredere motorvegen har skapt mindre kø og bedre flyt i trafikken for over 50 000 bilister.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Nordsjælland, Danmark

NÅR:
2010–2016

KUNDE:
Det danske vegdirektoratet

COWIS TJENESTER:

  • For- og detaljprosjektering
  • Geotekniske og miljømessige undersøkelser
  • Utarbeidelse av materiale for arealanskaffelse og ekspropriasjon
  • Luftoppmåling og -fotografering
  • Eiendomsarkiver, miljø- og støystudier
  • Planlegging av ledningsomlegging
  • Trafikkomlegging under byggingen
  • Byggeplaner og logistikk
  • Innkjøpsassistanse og -oppfølging

Ta kontakt

Flemming Billeskov Nissen
Senior Project Director
Railways, Metros, Roads & Airports, Denmark

Tel: +45 56402706

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN