Ny kai forbinder sentrale strøk i et spennende byutviklingsområde

Havner og marine konstruksjoner Løsninger

På 1940-tallet, da majoriteten av kaiene ble oppført, var Marievik et omfattende industriområde. Den aktuelle strekningen, Kai I–IV, ble da brukt som lastekaier for tungindustrien.

På 1980-tallet begynte imidlertid virksomheten å endre seg, og i dag er Marievik et tett kontorområde i bydelen Liljeholmen i Stockholm. Området er nå aktuelt med utforming av en ny detaljplan som gjør det mulig å bygge både kontoreiendommer og boliger.

COWI har vært involvert i kaiene siden 2016, og basert på tidligere analyser og supplerende undersøkelser ble det konstatert at det i dag er omfattende skader som ikke lønner seg å reparere. En forstudie med tilhørende kostnadskalkyler for alternative løsninger for en ny kai ble påbegynt.

Siden desember 2017 har COWI arbeidet med å utarbeide prosjektdokumenter som en del av et anbudsgrunnlag for en totalentreprise, for en ny kai avstivet med sekantpæler.

Den nye kaien vil fungere som rekreasjonsområde, og vil være en sentral del i det nye området som binder viken sammen med andre parker og torg.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Marievik, Liljeholmen Stockholm

NÅR:
2016-2018

KUNDE:
Marieviks Andra Samfällighet via RED Management

COWIS TJENESTER:

  • Opprettet program for prøvetaking på betongen
  • Opprettet prøvetakingsplan for geotekniske undersøkelser
  • Analyse av alternativ for nye kailøsninger
  • Kalkyle for alternative kailøsninger
  • Bestillerens støtte i forvaltnings- og vedlikeholdsspørsmål i utformingen av kaien
  • Utarbeidet prosjektdokumenter, tegninger og en rammebeskrivelse

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN