Nærheden

Foto: Arkitema Architects for NærHeden P/S

Infrastruktur Løsninger

Nærheden er ingen alminnelig forstad, men en helt ny forstadstype. I den nye forstaden til København kombineres byens tetthet og liv med forstadens grønne rekreative fellesområder og muligheten til å ha sitt eget private uteareal.

Nærheden skal danne rammene for fellesskap og for et grønt og bærekraftig byliv. Den nye forstaden på 65 hektar skal kunne romme 3000 boliger. Alle rekkehus, byvillaer og leiligheter er plassert rundt større eller mindre felles byrom med plass til forskjellige aktiviteter. Samtidig skal blandingen av boliger, næringsliv, butikker, skole, barneinstitusjoner og idrettsanlegg skape liv i byen både dag og kveld.

Den moderne og bærekraftige byen må være fremtidssikret. Derfor er boligene energieffektive, og det er enkel adgang til kollektivtransport, optimale forhold for gående og syklister samt en masse rekreative grønne og bærekraftige friarealer. Dessuten tilbyr den en rekke deleordninger, deriblant delebiler, felles gjesterom og kontorarbeidsplasser.

COWI er hovedrådgiver på prosjektet.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Hedehusene, Danmark

NÅR:
2015–

KUNDE:
Nærheden P/S

COWIS TJENESTER:

  • Hovedrådgivning
  • Prosjektering
  • Ledningskoordinasjon
  • Veger, stier og torg
  • Regn- og avløpsvannhåndtering
  • Klimatilpasning.

Ta kontakt

Preben Thormod Pedersen
Head of Section
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 56403493

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN