Klimatilpasning under Københavns gater

Etter et voldsomt skybrudd sommeren 2011 iverksatte kommunene i Københavnsområdet klimasikring og utarbeidet Københavns skybruddsplan.

Planen identifiserte behov for flere tunneler som kan avlede skybruddsvann fra overflaten og ut i Øresundstredet. En av disse tunnelene, Svanemøllen skybruddstunnel, blir en 8 kilometer lang underjordisk boret tunnel med et tverrsnitt på mellom 1,8 og 3,2 meter. Byggingen av denne tunnelen vil kreve toppmoderne boreteknikker med store tunnelboremaskiner som borer fra dype sjakter 15–20 meter under gateplan i København og nabokommunene.

I 2016 ble COWI tildelt kontrakten for prosjektering av denne tunnelen, og i ti år fremover skal vi levere tegninger av drenerings- og tunnelkonstruksjonskomponenter, hydrauliske beregninger, miljøkonsekvensutredninger og generell myndighetskontakt. Vi blir også ansvarlig for anbudsprosessen og byggeledelsen.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2016–2025

KUNDE:
Hofor og NOVAFOS

COWIS TJENESTER:

  • Konseptutvikling
  • Detaljprosjektering
  • Miljøkonsekvensutredning
  • Hydrauliske beregninger
  • Risikostyring
  • HMS-koordinering
  • Anbud
  • Byggeledelse m.m.

    Ta kontakt

    Finn Kofoed Jensen
    Project Director
    Water and Nature, East, Denmark

    Tel: +45 23232162

    COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN