Forbedret prosjektering av 100-års levetid

Bilde: NYSTA

Den nye NY Bridge ble bygd for å erstatte den funksjonelt avleggse Tappan Zee Bridge.

Denne totalentreprisen bidro til å møte dagens behov med ekstra kjørefelt, større fotgjengeradgang, mulighet for et ekstra brudekke for jernbane og fremtidige behov gjennom et forbedret design med 100 års levetid.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
New York, USA

NÅR:
2013–2018

KUNDE:
HDR Engineering, Inc.

COWIS TJENESTER:

  • Prosjektering av hovedspenn
  • Byggeteknikk
  • Skipskonsekvensutredning
  • Prosjektering av overvåkingssystem for konstruksjonstilstand
  • Utarbeidelse av plan for korrosjonsvern
  • Drift
  •  Planlegging og prosjektering av vedlikehold

Ta kontakt

Don Bergman
Senior Project Director/Senior Technical Director
Operations, North, Canada

Tel: +1 604 986 1222

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN