NYE HELIKOPTERBASER FOR REDNINGSTJENESTEN

Infrastruktur Løsninger

NAWSARH-prosjektet vil fornye Norges kapasitet for redningstjenesten til havs og på land med nye redningshelikoptre og nye hangarbygg med mannskapsfasiliteter og førstelinjevedlikehold på Sola, Ørland, Banak, Bodø, Rygge og Florø.

Redningshelikoptertjenesten og Luftforsvarets jobb er å være på vakt for oss alle. 24 timer i døgnet. Ofte under ekstreme forhold og med fare for eget liv. Det fortjener anerkjennelse og respekt. Og ikke minst: Gode bygg og anlegg

COWI har bistått Forsvarsbygg med teknisk prosjektering og utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag for alle hangarbygg med støttefunksjoner herunder oppstillingsplasser, verksted-dokker for vedlikehold, kontorer og opplæringslokaler samt alle fasiliteter for mannskapet på vakt.

COWI har vært rådgiver innen alle tekniske fag og har deltatt i skisseprosjekt, utarbeidelse av konsept for standard basebygg, samt forprosjekt og funksjonsbeskrivelse for de enkelte basene. Arbeidet er utført i tett og godt samarbeid med Forsvarsbygg sin organisasjon, arkitekt og landskapsarkitekt. COWI har i tillegg bistått som byggherrerådgiver i byggefase og ved overtakelse av anleggene.

Det er blant annet prosjektert ny banebelysning for landingsplass og taxebaner samt utført støyberegninger for bygg og omgivelser. Basene har en viktig samfunnsmessig betydning, noe som innebærer høye krav til brannsikkerhet. Fasiliteter for vedlikehold av helikopter og utstyr har også medført høyt fokus på belysning, ventilasjon og arbeidsmiljø.

OM PROSJEKTET

KUNDE
Forsvarsbygg

NÅR
2014-pågående

HVOR
Norge

COWI TJENESTER

  • Byggeteknikk
  • Elektro- og VVS-tekniske anlegg
  • Brannsikring
  • Akustikk
  • Energi og miljø

Ta kontakt

Sverre Inge Heimdal
Project Manager
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 926 06 502

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN