et verdifullt bidrag til Tanzanias fremtid

For første gang på over 50 år moderniseres jernbanen som går tvers gjennom Tanzania. COWI er ansvarlig for prosjekteringen av en 207 kilometer lang strekning fra Dar-es-Salaam til Morogoro. Moderniseringen er et verdifullt bidrag til Tanzanias fremtidige utvikling for å møte et økende behov for transport av passasjerer og forbedre forsyningsnettet i landet.

COWI er høyt kvalifisert til å håndtere kompleksiteten i prosjektet på grunn av selskapets solide kunnskap om Tanzania og lange erfaring med å levere tjenester i landet. Det omfatter prosjektering av mer enn 800 kilometer jernbane for Tanzanias jernbanemyndigheter. Jernbanen skal etter planen stå klar i 2019.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Tanzania, Afrika

NÅR:
2017–2019

KUNDE:
Yapi Merkezi (Tyrkia) og Mota-Engil (Portugal)

COWIS TJENESTER:

  • Topografiske undersøkelser og kartlegging
  • Klimatiske, hydrologiske og hydrauliske undersøkelser
  • Geo-, jord- og materialundersøkelser
  • Driftsplanstudier
  • Detaljprosjektering av linjeføring
  • Detaljprosjektering av fylling, geoteknisk arbeid og gravearbeid
  • Detaljprosjektering av tilførselsbru og bru
  • Detaljprosjektering av sporarbeid
  • Detaljprosjektering av veger
  • Detaljprosjektering av skiftestasjon og vognstall

Ta kontakt

Klavs Wassard Hestbek Lund
Market Director
Railways and Metro, Denmark

Tel: +45 56401483

Ta kontakt

Ejner Christensen
Project Director
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 56402526

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN