Olav Vs gate

Infrastruktur Løsninger

På oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune har COWI utarbeidet forprosjekt og detaljprosjekt av folkekjære Olav Vs gate i Oslo.

Olav Vs gate er en populær gate for både Oslos beboere og turister, og er nå blitt en ren gågate i øvre del. I denne delen av gateløpet ble COWI bedt om å se på utforming og plassering av fartsreduserende tiltak.

I og med at dette er en gate som brukes av mange mennesker daglig har det vært viktig å tilrettelegge for integrerte løsninger som er tilpasset flere funksjoner. De fartsreduserende tiltakene er plassert med tanke på å opprettholde et tilgjengelig og attraktivt byrom samtidig som at gaten skal være et trygt sted å ferdes.

Plasseringen av tiltakene er optimalisert gjennom hastighets- og sporingsanalyser, og utformingen trekker inspirasjon fra formen i dekke som imiterer lyskasterkjegler som gir en hyllest til Olav Vs gate som Oslos underholdningsgate.

Analsyse og beredskap - Tom Hermansen 
Områdesikring - Tiril Thomas Blom 
Sikring av bygg og anlegg – Jens Arild Lorentzen 
Prosjektlederstøtte sikkerhet – Julie indrelid 


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Oslo

NÅR:
Våren 2020

KUNDE:
Oslo Kommune, Bymiljøetaten

VÅRE TJENESTER:

  • Sikkerhetsrådgivning
  • Sikkerhetsrådgivning
  • Områdesikring

Ta kontakt

Tiril Thomas Blom
Landskapsarkitekt
Spatial planning and Landscape architecture, Norway

Tel: +47 971 24 348