nytt boligområde med ca. 600 boliger

Infrastruktur Løsninger

Ved Olof Asklunds gate i Søndre Änggården detaljplanlegges det som skal bli et nytt boligområde med ca. 600 boliger innen 2021.  

Detaljplanen er første etappe i et større program som i sin helhet bidrar til ca. 2300 nye boliger i Högsbo.

Som del av første etappe skal det også anlegges en ny bydelspark på to hektar og to bostedsnære parker på cirka 0,3 hektar hver. Et mindre, trafikkfritt torg planlegges også i området.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Södra Ängården, Göteborg

NÅR:
2017

KUNDE:
Göteborg kommune, Park- og naturforvaltningen

COWIS TJENESTER:

  • Utforming
  • Belysningsforslag
  • Utarbeidelse av prosjektdokumenter
  • Kostnadskalkyler

Ta kontakt

Thomas Lindblad

Thomas Lindblad
Vice President
Urban Development, West

Tel: +46 10 850 12 70

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN