forbindelse mellom havnen i dar-Es-salaam og viktige turistattraksjoner 

Bilde: Aliakber Hakimjee

Den 921 kilometer lange Tanzam-motorvegen er den viktigste riksvegen i Tanzania. Den forbinder havnen i Dar-es-Salaam med flere viktige turistattraksjoner.

På 2000-tallet iverksatte myndighetene i Tanzania et gjenoppbyggings- og oppgraderingsprogram, ettersom vegen ikke hadde hatt større reparasjoner siden den ble bygd tidlig på 1970-tallet.

COWI var ansvarlig for å forbedre trafikksikkerheten ved å utbedre 220 kilometer av vegen, én større bru og 12 mellomstore bruer.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Tanzania

NÅR:
2005–2016

KUNDE:
Vegmyndighetene, Tanzania (TanRoads)

COWIS TJENESTER:

  • COWI var ansvarlig for å utrede miljø- og samfunnskonsekvensene
  • Byggetilsyn
  • Konstruksjonsgjennomgang
  • Rådgivning under anbudsprosessen
  • Overvåking av mangler i ansvarsperioden

Ta kontakt

Jan Holm Pedersen
Project Director
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 56402913

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN