Ny bussterminal på lokk over jernbanen

Foto: MAD Arkitekter

Nåværende bussterminal i Oslo avvikler i dag mer enn dobbelt så mange bussavganger som den opprinnelig ble planlagt for, og har derfor nådd kapasitetsgrensen.

Oppdraget har omfattet utarbeidelse av konseptvalgutredning, teknisk/ arkitektonisk forprosjekt samt reguleringsplan og KU. Konseptvalgutredningen ble ferdigstilt i 2013, og viste at et grep med bussterminal på lokk på tvers over sporområdet gir best måloppnåelse og samfunnsøkonomisk nytte. Det ble med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med reguleringsplan og KU for en slik løsning. 

Oppdraget er teknisk og anleggsmessig utfordrende. Grunnforholdene på Oslo S er vanskelige med til dels store dybder til fjell, noe som gir begrensninger mht. fundamenteringsmetoder. Videre vil etablering av en ny bussterminal over sporområdet på Oslo S måtte berøre togtrafikken og store publikumsstrømmer over en relativt lang anleggsperiode.
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Oslo, Norge

Når:

2012 - 2018

Kunde:

Ruter AS

Våre tjenester:

COWI bidrar med konseptvalgutredning, teknisk forprosjekt og regulering med konsekvensutredning i flere fag, deriblant:

  • Geoteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Jernbaneteknikk
  • Veg og trafikk
  • Miljøfag
  • Samfunnsøkonomi/ nytteberegninger
  • Arealplan inkludert offentlig planprosess.
     

Ta kontakt

Barbo Sørlid Engh
Project Director
Spatial planning and Landscape Architecture, Norway

Tel: +47 91361521

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN