en ny generasjon jernbane

Ostlänken er første skritt mot en fremtidig høyhastighetsbane for Stockholm–Göteborg og Stockholm–Malmö og representerer en ny generasjon jernbane. Med en ny dobbeltsporet jernbane mellom Järna og Linköping vil reiser i regionen bli mer praktiske, trygge og bærekraftige.
 
COWI planlegger strekningen gjennom Nyköping kommune og mellom byene Sillekrog og Stavsjö. Det første toget skal begynne å rulle i 2033/2035.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Sverige

NÅR:
2015–2020

KUNDE:
Vegvesenet, Sverige

COWIS TJENESTER:

  • Arealanskaffelse
  • Miljøkonsekvensutredning
  • Estetisk prosjektering
  • Forprosjektering
  • Grunnlag for autorisasjon og tillatelser

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN