Europas mest trafikkerte motorveg over Themsen

Skråkabelbrua Queen Elizabeth II Bridge åpnet i 1991 og fører M25, Europas mest trafikkerte motorveg, over Themsen.

Etter en gjennomgripende styrkevurdering prosjekterte COWI tverrbærere, inkl. midlertidig avstivning og nye, permanente atkomstplattformer.

COWI prosjekterte midlertidige ramper som gjorde det mulig å holde brua åpen mens dilatasjonsfugene ble renovert, og dermed spare 23 millioner GBP i omkostninger. Denne løsningen vant British Construction Innovation Temporary Works Award i 2015.  

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
London, Storbritannia

NÅR:
2010–

KUNDE:
Connect Plus 

ENTREPRENØR:
Jackson Civil Engineering Group 

COWIS TJENESTER:

  • Oppmåling
  • Prosjektering av midlertidig rampesystem
  • Fullstendig bruvurdering, herunder kabel- og tårnvibrasjoner

Ta kontakt

Robert Percy
Director
Bridges International, United Kingdom

Tel: +44 2079407600

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN