en av verdens lengste skråkabelbruer

Øresundsbroen er en av verdens lengste skråkabelbruer for kombinert motorveg- og jernbanetrafikk. Den spenner over den internasjonale navigasjonsruten mellom Sverige og Danmark og fungerer som en viktig vekstmotor i Øresundsregionen.

Brua har et hovedspenn på 490 meter og to sidespenn på 160 meter og 141 meter på hver side av hovedspennet, og en høyde på 57 meter over havet. Tilførselsbruene mot Danmark og Sverige er på henholdsvis 3739 meter og 3013 meter.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
1994–2000

KUNDE:
Sundlink HB

COWIS TJENESTER:

  • Anbudsprosjektering
  • Forprosjektering
  • Detaljprosjektering
  • Generelt tilsyn
  • Drift og vedlikehold

Ta kontakt

Henrik Andersen
Senior Business Development Director
Transportation , Denmark

Tel: +45 56402789

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN