Senter for Klimatilpasning

Fra venstre: Senterleder Phan Åge Haugård, Svein Ole Åstebøl, Ragni Rønneberg Hernes, Anne Skammestein Aarebru (foran) og Marta Bakke.

 

Infrastruktur Løsninger

Alle skal føle seg trygge i klimaet de lever i! Senter for klimatilpasning er en tverrfaglig enhet med en misjon om å sikre et tryggere samfunn for brukerne mot dagens og fremtidens klima. Senteret har representanter ved COWIs 20 kontorsteder i Norge, for å sikre at klimatilpasningstjenestene vi leverer er forankret i lokal innsikt.

Klimaet vi lever med i dag, og som vi vil få i fremtiden, skaper store utfordringer for samfunnet. Konsekvensene av å ikke ta dette på alvor kan være fatale. Ødeleggelser og skader koster samfunnet store summer årlig. Senteret jobber med å forebygge og redusere risiko ved tilpasse seg klimaet vi lever i. Våre primære tjenester omfatter vannhåndtering, skred og klimatilpassede bygninger. Disse er forankret i faggruppene:

 • Klimatilpasning i by
 • Flom og skred

Noen av våre kunder: Nye veier, PBE, Statens vegvesen, Statsbygg, Oslo kommune, Lillestrøm kommune, Lørenskog kommune, Voss Resort, Veidekke, Espira AS, Askøy kommune, Vaksdal kommune.

COWIs tjenester:

 • Løsninger for overvann og flomveier i gate
 • Beregninger
 • Flomsonemodellering
 • Søknader og prosjektering av sikringstiltak
 • Analyse for vassdragsflommer og oversvømmelser
 • Forbedring av flomverntiltak
 • Etablering av vannparker og blågrønne strukturer
 • Skredkartlegging og beskriving av sikringstiltak
 • Analyse for vassdragsflommer og oversvømmelser

Ta kontakt

Jørn Christen Johnsen
Senior Vice President
Water and Environment, Norway

Tel: +47 900 21 716