vi skaper mobilitet i Sør-Kina

ShenZhong-forbindelsen vil forbedre trafikkflyten gjennom Guangdong-provinsen og understøtte bærekraftig vekst i Pearl River-deltaet. 

Estetikk. Funksjon. Pris.

Det var de viktigste bedømmelseskriteriene i designkonkurransen for en ny kyst-til-kyst-forbindelse i det sørlige Kina. Forbindelsen, som knytter sammen byene Shenzhen og Zhongshan i Guangdong-provinsen, vil bli 24 kilometer lang og bestå av to kunstige øyer, to bruer og verdens bredeste senketunnel. 

Forbindelsen vil ha åtte felt i begge retninger og en kapasitet på 90 000 biler om dagen. 

En klassisk kinesisk drage var inspirasjonen bak designet av forbindelsen, som vil bli et landemerke for hele regionen og tilby en mer direkte forbindelse mellom den vestre og den østre siden av elva.

Ideene bak designet

Arkitekt Poul Ove Jensen og Regional Vice President Lars Hauge tar oss med gjennom det spektakulære designet av ShenZhong-forbindelsen. Illustrasjoner: DISSING + WEITLING

Funksjon, bærekraft og estetikk går hånd i hånd

Guangdong er blant Kinas rikeste provinser. Foruten landbruk og marine produkter bygger provinsens sterke økonomi i høy grad på lette og tunge industrier, og et omfattende løft av infrastrukturen er nødvendig for å understøtte fortsatt vekst. 

– Den økte urbaniseringen stiller høye krav til infrastrukturløsninger, hvor funksjonalitet, bærekraft og estetikk går hånd i hånd, sier Lars Hauge, Regional Vice President, COWI.  

Designet av ShenZhong-forbindelsen vant førsteprisen for sitt høye tekniske nivå og estetiske utseende.

Her er hva juryen hadde å si:

«Konseptet bruker en avansert designfilosofi. Det overordnede designet er storstlått, elegant og presist.»

FAKTA

 • ShenZhong-forbindelsen vil utgjøre en 24 kilometer lang transportkorridor av stor betydning mellom Shenzhen og Zhongshan i Guangdong-provinsen i Kina.
   
 • De lengste hengebruene vil ha et brospenn på 1658 meter og en dobbelt kassedrager som sikrer optimal vindstabilitet.

 • Tunnelen har verdens bredeste senketunnel med de hittil bredeste tunnelrør til biltrafikk.

 • Tunnelen er bygd av etterspente segmenter, 31 elementer i alt, hvor et standard element er 185 meter langt og det bredeste opp til 70 meter bredt. Røret til biltrafikk er mellom 19 og 38 meter bredt.

 • Øya tjener flere formål og bruker miljømessige og bærekraftige løsninger. Den huser 15 000 kvadratmeter med fasiliteter til konferanser, kontorformål og restauranter samt en promenade.

 • COWI og DISSING+WEITLING var også ansvarlig for prosjekteringen av den 18 kilometer lange Storebæltsforbindelsen i Danmark, Øresundsbrua mellom København og Malmö samt Hongkong–Zhuhai–Macao-forbindelsen i Kina. 

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Guangdong-provinsen, Kina

NÅR:
2015–

KUNDE:
Administrasjonssenteret for
ShenZhong-forbindelsesprosjektet

COWIS TJENESTER:

 • Konseptutforming for den internasjonale prosjekteringskonkurransen
 • Utvikling av vinnerkonseptet til forprosjekt
 • Teknisk rådgivning og konstruksjonsgjennomgang under utvikling av forprosjekt, detaljprosjekt og bygging 

Ta kontakt

COWI-medarbeider Tina Vejrum

Tina Vejrum
Senior Technical Director
Major Bridges International, Denmark

Tel: +45 56401216

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN