EN SMART OG BÆREKRAFTIG BY UTENFOR OSLO

Sollihøgda Plussby er et ambisiøst miljøprosjekt, med mål om å styrke Oslo-regionen med bærekraftige og smarte løsninger. Foregangsprosjektet som skal ligge rett utenfor Oslo, og kan potensielt romme 30.000 innbyggere og 15.000 arbeidsplasser dersom Ringeriksbanen etablerer en stasjon på strekningen.

Målet er å skape europas første plussby, som er designet og tilrettelagt for å bruke bærekraftig og smart teknologi fra prosjektets første spadetak. Sollihøgda Plussby skaper mer energy enn den forbruker, og er designet på bakgrunn av all kunnskapen vi besitter om klimaendringer og hvordan vi kan bygge nullutslippsnabolag (ZEN) i fremtiden. Byen er planlagt med grønne og intelligente mobilitetsløsninger, hvor det skal være mer attraktivt å velge offentlig transport fremfor å eie privatbil.

Det planlagde nullutslippssamfunnet er inspirert av naturens egne økosystemer, hvor avfall ikke eksiterer – alt er ressurser. Sollihøgda Plussby skal gi næring til bedrifter og miljøer som vil skape et overskudd av innovasjon og kunnskap om smartbyløsninger og sirkulærøkonomi, som kan eksporteres til andre byer – både nasjonalt og globalt. 
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Bærum, Norge

Når:

2017 - 

Kunde:

North Bridge 

Våre tjenester:
 • Samfunnsøkonomi
 • Trafikkanalyse
 • Trafikkplanlegging
 • Arealplanlegging
 • Byplanlegging
 • Fornybar energi
 • Bærekraftig byutvikling
 • Klimagassregnskap ved massehåndtering
 • Smarte energiløsninger
 • Landskapsarkitektur
 • Jernbane
 • Transport
 • Miljø

Ta kontakt

Janne Walker Ørka
Market director
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 90997199

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN