Storebæltsforbindelsen – en nasjon knyttes sammen

Etter å ha funnet en måte å takle krevende aerodynamiske forhold på stod døren åpen for verdens lengste hengebru.

Storebæltsforbindelsen har knyttet sammen Danmark og flyttet grenser innen brukonstruksjon. 

Hvis vi skulle bygd den lengste hengebrua i verden, hva ville vært de største hindrene fra et teknisk perspektiv?

Ser vi nærmere på Østbroen som danner en del av Storebæltsforbindelsen i Danmark, er det ett element som rager høyere enn de andre: De sterke vindene som virvler inn fra Atlanterhavet.

STOREBÆLTSFORBINDELSEN = TO BRUER, ÉN TUNNEL

Sprogø, midt i Storebælt, forbinder de to bruene og tunnelen. Som del av byggearbeidet ble øya utvidet og er nå fire ganger sin opprinnelige størrelse.

EN FAST FORBINDELSE FOR Å REDUSERE REISETIDEN

Før vi ser nærmere på de utfordrende vindforholdene, må vi ta en titt på formålet bak Storebæltsforbindelsen i et større perspektiv. 

De tusen siste årene har folk med familie, venner, arbeid eller andre interesser på den andre siden av Storebælt måttet ta ferge eller kryss til fots de vintrene det lå is. 

Ideer til en fast forbindelse ble først diskutert på 1850-tallet, og tanken var å redusere reisetidene. 

Til slutt, i 1986, ble politikerne enige, og en ny lov ga grønt lys for at prosjektet kunne begynne. 

– Tidsbesparelser og billettprisbesparelser for kundene var de viktigste drivkreftene for brua, forklarer Lars Fuhr, CTO og Technical Director i Sund & Bælt Holding A/S.   

– Før brua, da vi hadde ferjene, tok det en time i tillegg til ventetid og planlegging å krysse Storebælt. Nå tar det tolv minutter, sier Lars Fuhr. 

Enklere å reise rundt

Storebæltsforbindelsen har gjort det langt enklere å reise rundt i Danmark. For eksempel har antall tilgjengelige togseter gått opp fra 11 000 til 40 000 per år.  

UKJENT FARVANN INNEN BRUBYGGING 

Forbindelsen over Storebælt er 18 kilometer lang og forbinder de østre og vestre delene av Danmark. Den består av to bruer og en tunnel, og med et hovedspenn på 1624 meter var Østbroen utformet for å ha det lengste hengespennet i verden. 

Før forbindelsen ble bygd, ble det debattert hvorvidt et infrastrukturprosjekt i så stor skala i det hele tatt var teknisk og økonomisk mulig. Ikke minst på grunn av de sterke vindene. 

– Vi var på veg ut i helt ukjent farvann innen brubygging. Ingen hadde klart å bygge en bru med et så stort spenn. Et viktig spørsmål var hvordan vi skulle temme vinden inne i brukonstruksjonen, forklarer Allan Larsen, Chief Engineer i COWI. 

Før brua, da vi hadde ferjene, tok det en time i tillegg til planlegging å krysse Storebælt. Nå tar det tolv minutter.
Lars Fuhr CTO og Technical Director i Sund & Bælt Holding A/S

Hva har en bru, en fløyte og en gitar til felles? 

Overingeniør Allan Larsen gir deg svaret. 

Nybrottsarbeid

Den krevende aerodynamikken var langt fra den eneste tekniske utfordringen. Lars Hauge, Senior Vice President i COWI, hadde nettopp begynt å jobbe i selskapet som ung ingeniør da prosjektet med Storebæltsforbindelsen startet opp.

av stor samfunnsmessig betydning 

I juni i 1997 rullet det første passasjertoget gjennom tunnelen under Storebælt, og brua for biltrafikk åpnet året etter, i 1998. 

Storebæltsforbindelsen er én av verdens største bru- og tunnelkonstruksjoner, og forbindelsen har hatt en enorm innvirkning på de millionene av dansker som bruker den.  

– Forbindelsen har ført til økt vekst og mobilitet. Ett eksempel er at lastebiltrafikken har mer enn doblet seg, og det sikrer fleksibel distribusjon. Selskaper i bransjen har også dratt stor nytte av tunnel- og brutekniske kunnskapsgevinster ved å bidra til byggingen. I dag er flere av dem, deriblant COWI, bransjeledende innen prosjektering og bygging av bruer og tunneler, sier Lars Fuhr. 

Lastebiltrafikken har mer enn doblet seg, og det sikrer fleksibel distribusjon.  
Lars Fuhr Technical Director, Sund & Bælt Holding A/S
COWI var ansvarlig for skisseprosjekt, anbudsprosjekt og detaljprosjekt i tett samarbeid med arkitektkontoret DISSING+WEITLING.

Fergene transporterte ca. 8000 biler over Storebælt hver dag. Nå bruker mer enn 35 000 biler forbindelsen hver dag, noe som gjør den til et hovedelement i sammenkoblingen av Danmarks forskjellige regioner.  

En analyse, publisert av Transportministeriet og Sund & Bælt, viser at Storebæltsforbindelsen i løpet av 50 år vil gi det danske samfunnet en gevinst på 379 milliarder DKK, tilsvarende en årlig gevinst på 9 milliarder DKK.

Gevinstene skriver seg fra fordeler som mindre tid på å krysse Storebælt, reduserte kostnader og mer fleksibilitet for dem som driver forretningsvirksomhet mellom de forskjellige regionene. 

Ta en tur med Rope Access-teamet 

COWI er ansvarlig for vedlikehold av Storebæltsbroen. Droner utfører nå mesteparten av inspeksjonsarbeidet, mens mennesker fortsatt står for reparasjonene. Bli med Rope Access-teamet øverst på brua, hvor de inspiserer den for sprekker, fordypninger eller korrosjon i betongen. 

Fakta om Storebæltsforbindelsen

 • Østbrua ble utformet med det lengste hengebruspennet i verden, men ble etter hvert forbigått av Akashi Kaikyō-brua i Japan og Xihoumen-brua i Kina. I dag har Østbroen verdens tredje lengste hengebruspenn.

 • Med sine 8024 m er Østtunnelen for tog Europas tredje lengste borede tunnel. 

 • Miljøhensyn påvirket valget av linjeføring og bestemmelse av design. I 1997 fastslo en rapport at havmiljøet var minst like godt som før byggearbeidet startet.

 • Det har vært vesentlige besparelser i energiforbruk ved å bytte fra ferger til fast forbindelse. Når det gjelder det totale karbonavtrykket, deriblant karbonforbruket under byggingen, var brua karbonnøytral etter sju års drift sammenlignet med fergene.

 • En oversikt over det totale antallet kjøreturer viser at bilister i privat ærend, deriblant pendling, står for ca. 78 %, mens bare under en fjerdedel av turene skjer i forretningsøyemed. 

 • I dag er billettprisen halvparten av hva fergebilletten kostet i 1998 (justert etter konsumprisindeksen).

  Rapport fra Sund & Bælt Holding (bare på dansk).

Østbroen

COWIs tjenester på Østbroen
 • Konseptutvikling
 • Assistanse ved anbudsvurdering
 • Anbudsprosjektering
 • Detaljprosjektering
 • Overordnet tilsyn under byggingen
 • Inspeksjon og vedlikehold av stålkonstruksjoner, utstyr og mekaniske installasjoner
 • Implementering av IT-styringssystem

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
1986–1998

KUNDE:
A/S Storebæltsforbindelsen (datterselskap av Sund & Bælt Holding A/S)


Ta kontakt

Lars Hauge
Regional Vice President
Bridge, Tunnel and Marine Structures, Denmark

Tel: +45 56402881