Sykkelrute Østre Aker

Infrastruktur Løsninger

COWI har prosjektert sykkelveien mellom Veitvet og Grorud på den nye sykkeltraséen. Prosjektet var gjennomført som totalentreprise.

30.september åpnet et av de siste sykkelvennlige tilskuddene til bybildet i Oslo. Strekningen er en del av Sykkelrute Østre Aker vei, og med ferdigstillelsen av den siste delstrekningen kan man nå reise fra Groruddalen til Lørenskog på et sammenhengende sykkelnett.

Ruten er en del av hovedsykkelveinettet med god standard og høy trafikksikkerhet. Fotgjengere og syklister er atskilt med kantstein slik at man unngår konflikt mellom disse, og løsningen er dimensjonert til å takle en ønsket vekst i andel syklende. Sykkelrute Østre Aker vei er samlet 7 kilometer lang, hvor strekningen fra Veitvet til Grorud er 3.2 kilometer.

COWI har vært involvert gjennom flere perioder i prosjektet. COWI lagde på oppdrag for Statens vegvesen forprosjekt samt detalj- og reguleringsplan for sykkelruten fra Veitvet-Grorud-Lørenskog fra 2006-2009. Parsellen mellom Grorud og Veitvet ble bygget ferdig i 2015 hvor COWI bistod Statens vegvesen med noe prosjektering.

En totalentreprise ledet av Isachsen med COWI som rådgiver påbegynte prosjekteringen i august 2018. Byggingen pågikk så i 12 måneder, og gang- og sykkelveien ble åpnet for bruk 30.september 2019.


Om prosjektet

Kunde:
Isachsen

Byggherre:
Statens vegvesen

Når:
2018-2019

Hvor:
Oslo

Våre tjenester

  • Prosjekteringsledelse
  • Vei
  • VA/overvann/hydrologi
  • Landskap
  • Geoteknikk
  • Grunnundersøkelser med COWIs borerigger
  • Konstruksjon
  • Koordinering elektro/belysning
  • Miljøundersøkelser samt YM og avfallsplan
  • Byggesøknadsprosesser

Ta kontakt

Nils Arne Fjeldstad Luke
Sivilingeniør veg
Roads, Norway

Tel: +47 47307781

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN