forebygging av kloakkoverløp og sikring av elven

Thames Tideway Tunnel er en gigantisk kloakktunnel som skal hindre overløp fra Londons overbelastede kloakker og beskytte Themsen mot forurensning. 

Prosjektet omfatter en 25 kilometer lang boret avskjæringstunnel og tilhørende sjakter, forbindelsestunneler og pumpestasjoner. 

COWI prosjekterer to 45 meter dype sjakter ved bruk av sekantpæler, segmenter og sprøytebetong og forbindelsestunneler med segmenter eller sprøytebetong. 

Prosjektet forventes å stå ferdig i 2023.  

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
London, Storbritannia

NÅR:
2015–

KUNDE:
Tideway

KONTRAKT:
Ferrovial Agroman – Laing O’Rourke JV

COWIS TJENESTER:

  • Detaljprosjektering av to dype sjakter ved bruk av sekantpæler, segmenter og sprøytebetong og forbindelsestunneler med segmenter eller sprøytebetong

Ta kontakt

Willie Cannon
Senior Project Director
Tunnels, United Kingdom

Tel: +44 1412482410

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN