enklere og raskere å reise rundt i byen

Bilde: Vegvesenet, Sverige

Västlänken vil bli en 8 kilometer lang dobbeltsporet jernbane, deriblant en 6 kilometer lang jernbanetunnel, under Göteborg by. Med tre nye underjordiske stasjoner vil reising i byen bli enklere, raskere og innebære færre overganger.

Behovet for store, dype søyler i byens midtpunkt skaper en vesentlig teknisk utfordring.

Byggestart er etter planen i 2018, og jernbanen forventes å bli satt i drift senest i 2028.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Sverige

NÅR:
2012–2014

KUNDE:
Vegvesenet, Sverige

COWIS TJENESTER:

 • Jernbaneplan
 • Miljøkonsekvensutredning
 • Sosialkonsekvensutredning
 • Barnekonsekvensutredning
 • Program for estetisk prosjektering
 • Håndteringssystem
 • Kostnadsoverslag

  Ta kontakt

  Christer Niland
  Vice President
  Rail and Major Projects, Sweden

  Tel: +46 108501990

  COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN