enklere og raskere å reise rundt i byen

Bilde: Vegvesenet, Sverige

Västlänken vil bli en 8 kilometer lang dobbeltsporet jernbane, deriblant en 6 kilometer lang jernbanetunnel, under Göteborg by. Med tre nye underjordiske stasjoner vil reising i byen bli enklere, raskere og innebære færre overganger.

Behovet for store, dype søyler i byens midtpunkt skaper en vesentlig teknisk utfordring.

Byggestart er etter planen i 2018, og jernbanen forventes å bli satt i drift senest i 2028.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Sverige

NÅR:
2012–2014

KUNDE:
Vegvesenet, Sverige

COWIS TJENESTER:

  • Jernbaneplan
  • Miljøkonsekvensutredning
  • Sosialkonsekvensutredning
  • Barnekonsekvensutredning
  • Program for estetisk prosjektering
  • Håndteringssystem
  • Kostnadsoverslag

    COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN