oljeterminal og tankanlegg

WesPac Energy–Pittsburg gjennomfører et prosjekt for å reaktivere en eksisterende oljeterminal og tankanlegg i Pittsburg i California.

Denne terminalen vil gjøre det mulig for fartøy å overføre uraffinert og delvis raffinert råolje til tankanlegget hvor oljen vil bli lagret og overført via rørledning til Bay Area-raffineriene.

WesPac valgte COWI til å stå for det marintekniske som var nødvendig for å reaktivere oljeterminalen i samsvar med California State Lands Commissions Marine Oil Terminal Engineering and Maintenance-standarder.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Pittsburg, CA, USA

NÅR:
2011–2014

KUNDE:
WesPac Energy–Pittsburg LLC

COWIS TJENESTER:

  • Tomteundersøkelse og -beskrivelse
  • Terminalutforming og navigasjonsvurdering
  • Prosjektering av konstruksjon og oppmudring
  • Assistanse med tillatelser og miljøkonsekvensrapporter
  • Kostnadsoverslag

Ta kontakt

Ted Trenkwalder
Principal Engineer
Marine, United States

Tel: +1 5108398972

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN