bærekraftig håndtering av fast avfall

uMgungundlovu-distriktet i Sør-Afrika produserer 220 000 tonn avfall hvert år, og mye av dette dumpes i det fri. I noen av de mer avsidesliggende områdene blir bare 5–10 prosent av avfallet samlet inn og behandlet.

COWI støtter de lokale myndighetene i utviklingen av bærekraftige tjenester for håndtering av fast avfall og i implementeringen av systemer og anlegg.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Sør-Afrika

NÅR:
2014–2020

KUNDE:
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)

COWIS TJENESTER:

  • Etablering av et komplett system for håndtering av fast avfall, herunder utvikling og implementering av et avfallsinformasjonssystem og en felles tariffpolitikk
  • Opprettelse av en ny, regional fyllplass og små renovasjonsforetak

Ta kontakt

Ekkehard Schwehn
Senior Project Manager
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +49151684175

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN