Forsvarlig håndtering av forurensede materialer

Forurenset grunn Løsninger

Enghave Brygge i København er et område i rivende utvikling hvor det skal etableres cirka 1200 boliger og flere næringsbygg i den kommende moderne og eksklusive kanalbyen.

Men først skal en rekke utfordringer løses. Blant annet er et bredt spekter av forurensingstyper konstatert på utviklingsarealet, deriblant deponert avfall og metall- og tjæreforurenset jord. Jord og vann er også forurenset med diverse oppløsningsmidler samt flere typer oljeprodukter, slagg og flygeaske.

Den belastede jorden og grunnvannet skal sammen med deponerte forurensede materialer håndteres på en miljøforsvarlig måte, og i den forbindelse har COWI bistått med å klargjøre området for salg ved å avdekke forurensingen i jord, vann og bygninger samt fasilitere nedrivning av bygningene og optimere nyttegjørelse av rene bygningsdeler i det etterfølgende modningsarbeidet.

Store deler av overskuddsmaterialene fra modningsarbeidet blir brukt i flere landutvinninger, som det bygges boliger på. Det har bidratt til vesentlige besparelser med hensyn til bruk av opprinnelige rene friksjonsmaterialer, noe som var planen i prosjektets tidlige fase.

Mer om prosjektet

Hvor:

Danmark

Kunde:

JM Danmark A/S og CG. Jensen A/S

Når:

2006–

COWIs tjenester:
  • Miljøtekniske undersøkelser for jord, grunnvann og poreluft
  • Nyttegjøring av overskuddsmaterialer og bygningsdeler
  • Myndighetsarbeid i forbindelse med
  • København kommune, Region Hovedstaden og Trafikstyrelsen
  • Grunnvannshåndtering
  • Utslippskontroll og tillatelser
  • Gjennomføring av alt forebyggende arbeid i forbindelse med prosjektgjennomføring
  • Inneklimasikring i forbindelse med boliger
  • VVM-screening

Ta kontakt

Troels Wenzel
Market Director
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56401667

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN