LNG-anlegget skal hjelpe sjøfartsnæringen å redusere utslipp

Foto: Swedegas

Miljøkonsekvensanalyse Løsninger
I Gøteborg havn bygges det for tiden et prosessanlegg og en terminal for flytende naturgass (LNG). Anlegget gjør at kaien kan utnyttes mer effektivt, ettersom tankfartøy kan lastes og losses samtidig som LNG bunkres. EU har gitt prosjektet såkalt PCI-status, som betyr at det er et av de høyest prioriterte infrastrukturprosjektene i Europa. LNG er det reneste marine drivstoffet som er tilgjengelig, og sjøfartsindustrien har et stort behov for å minske utslippene.

COWI har bidratt med en rekke miljøtjenester i prosjektet, blant annet utarbeidelse av grunnlag for søknad om tillatelse og en miljøkonsekvensanalyse.

MER OM PROSJEKTET

Hvor:

Göteborg havn

Når:

2013–

Kunde:

Swedegas AB

COWIs tjenester:
  • Miljøkonsekvensanalyse
  • Teknisk beskrivelse
  • Geoteknisk stabilitetsutredning
  • Risikoanalyse
  • Sikkerhetsrapport
  • Statusrapport
  • Konsulenthjelp
  • Håndtering av tillatelser

Ta kontakt

Stefan Bylin
Vice President
Water and Environment, West

Tel: +46 10 850 23 93

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN