KlimaByen Middelfart

Foto: GHB Landskab

Miljø Løsninger

Klimaendringene medfører økt risiko for skybrudd og stigende havnivåer. En av fremtidens helt store samfunnsutfordringer er dermed å beskytte byene mot stigende mengder regnvann og oversvømmelser.

Middelfart kommune har valgt å gå i bresjen i klimaarbeidet med prosjektet KlimaByen. I tillegg til å beskytte Middelfart mot oversvømmelse er målet med prosjektet å skape rekreativ, sosial og økonomisk merverdi ved å kombinere klimatilpasning med felles opplevelser og styrkede kvaliteter i bymiljøet. KlimaByen omfatter derfor eksempler på frodige regnbed, stringente kanaler som skjærer seg gjennom terrenget, og i middelalderkvarteret er det gatens enkle, trauformede profil som leder vannet direkte ned til Lillebælt.

Visjonen bak KlimaByen har allerede fått stor oppmerksomhet og vært kilde til stor inspirasjon både i og utenfor Danmark. KlimaByen ble i 2018 belønnet med en pris for det beste klimatilpasningsprosjektet i Danmark.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Middelfart, Danmark

NÅR:
2013–2019

KUNDER:
Partnerskapet bak KlimaByen:

  • Middelfart kommune
  • Middelfart Spildevand (vann- og avløpsverk)
  • Realdania

COWIS TJENESTER:
Byggherrerådgivning

Ta kontakt

Helle Baker
Project Manager
Urban Planning and Transport, Denmark

Tel: +45 6115 6155

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN