skapt for folk og hverdagsliv

Bilde: TREDJE NATUR

I 2008 iverksatte København kommune målrettede tekniske analyser og kost-nytte-analyser for å få en oversikt over byens klimautfordringer.

Det ble utarbeidet en strategi som fokuserer på folks hverdagsliv og håndterer ekstreme skybrudd i byen. Målet var å gjøre byen mer motstandsdyktig mot klimaendringer, mer beboelig og mer bærekraftig.

COWI har assistert København kommune med å utarbeide og utvikle en klimatilpasningsplan som fokuserer på de viktigste samfunnsøkonomiske truslene.

Da regn ble identifisert som den største umiddelbare klimatrusselen mot København og byens innbyggere, ble vårt engasjement utvidet til å omfatte detaljprosjektering av spesifikke klimatilpasningstiltak etter nedbørsfelt og strøk.  

Vi utviklet et verktøy som bidrar til å prioritere og presentere klimatilpasningstiltak etter hvor presserende de er for samfunn og økonomi. Verktøyet har nå blitt integrert i de nasjonale retningslinjene for klimatilpasningsplaner som alle danske kommuner bruker.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2008–2018

KUNDE:
København kommune

COWIS TJENESTER:

  • Tekniske analyser
  • Økonomiske og finansielle analyser
  • Investeringsplanlegging
  • Dynamiske flomanalyser
  • Risikovurdering
  • Evaluering av SUD-løsninger
  • Detaljprosjektering
  • Økonomisk vurdering

Ta kontakt

Arne Bernt Hasling
Chief Project Manager
Water and Nature, East, Denmark

Tel: +45 24794134

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN