miljøanalyser når industritomt omgjøres til skole, kontor og boliger

Forurenset grunn Løsninger

Kvartalet Grytan i Malmö gjennomgår en forvandling fra industritomt med delvis tung industri. I en eiendom som COWI jobber med har det tidligere vært et renseri, og det er nå etablert skolevirksomhet, kontorer og boliger.

COWI har fått i oppdrag å undersøke om det finnes forurensning og helsefare på eiendommen, og hvordan eventuelle problemer vil kunne utbedres. Det har blitt gjennomført undersøkelser i så vel jord som innemiljøer samt overflatisk og dypt grunnvann.

Ettersom det har vært planlagt for følsom virksomhet, har kravene vært høye. Undersøkelsen har vist klorede forurensninger i jord og grunnvann, og COWIs oppgave har vært å vurdere risikoene og se om det har vært behov for sanering.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Malmö

NÅR:
2009 -

KUNDE:
Delta Fastigheter

COWIS TJENESTER:

  • Miljørådgivning før utbygging
  • Jord- og grunnvannsundersøkelser
  • Prøvetaking av innemiljø
  • Sanering av jord
  • Myndighetskontakt i forbindelse med blant annet melding om sanering
  • Forenklet risikovurdering

Ta kontakt

Tomas Nilson

Tomas Nilson
Project Manager
Infrastructure

Tel: +46 108502551

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN