Økt fremkommelighet og forbedret sikkerhet

Bilde: White Arkitekter 

Strategisk miljørådgivning Løsninger

E20 går gjennom sentrale Alingsås og deler byen i to. For å øke fremkommeligheten og forbedre sikkerheten planlegger Trafikverket å bygge om strekningen gjennom byen til motorveg. I forbindelse med dette vil kommunen finne en løsning for å skape en sammenhengende og attraktiv by, med fokus på bydelen Lyckan som ligger i området ved vegen.

COWI og White arkitekter fikk i oppdrag å utviklet et planprogram der mulighetene til å dekke over og/eller senke ned deler av E20 gjennom Alingsås ble studert. Formålet var å undersøke hvordan en ombygging av veien kunne bidra til en langsiktig og bærekraftig utvikling av byen. I arbeidet brukes en verdibasert byutviklingsmetode som tidlig gjorde det mulig å forstå verdiene og utfordringene i det berørte området. Som et ledd i dette ble det gjennomført konsekvensanalyser for naturmiljø, kulturmiljø, risiko, støy, vibrasjoner, luftkvalitet, grunnforurensninger, ledninger, trafikk og sosiale aspekter.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Alingsas

NÅR:
2016-2017

KUNDE:
White Arkitekter AB og Alingsas kommune

COWIS TJENESTER:

  • Oppdragsledelse
  • Akustikk, støy og vibrasjoner
  • Risikoanalyser
  • Trafikkanalyser
  • Utredninger innenfor naturmiljø, luftkvalitet og forurenset grunn

 


Ta kontakt

Stefan Bylin
Vice President
Water and Environment, West

Tel: +46 10 850 23 93

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN