KLARGJØR HAVNEOMRÅDE FOR storslått BYUTVIKLING

Foto: Kjell Inge Søreide

Helt fra 1920-tallet har området kjent som silokaien på Odderøy vært en sentral del av havnevirksomheten i Kristiansand. Kaien var sentral i Amerika-farten, både da skipene fra Den norske Amerikalinjen fraktet korn til Statene, samt da Sydamerika-linjens båter dro med klippfisk til Sør-Amerika. Nå er området kjent under et annet navn – Kanalbyen – og skal romme boliger og forretningsbygg i et storslått byutviklingsprosjekt.

Havnevirksomheten har også ført til at deler av området er forurenset, og det gjøres tiltak for å redusere miljørisiko og eksponering for mennesker. COWI bistår med kartlegging av forurensning i grunnen og utarbeidelse av tiltaksplaner for jord- og sedimentmasser for et areal på ca. 32.000 m².

COWI bistår både med planene for behandling av sedimenter i sjøen og jordmasser på land. Alternativ bruk av massene i tiltaksområdet har vært en viktig del av prosjektet. Massene sorteres, før de rene massene transporteres ut av området for fritt bruk. Lettere forurensede masser har blitt brukt til egnede formål i tiltaksområdet og har bidratt til god økonomi i prosjektet. 

 

Mer om prosjektet

Hvor:

Kristiansand

Når:

2016 - 2019

Kunde:

Kanalbyen Eiendom AS/J.B. Ugland Entreprenør AS

Våre tjenester:
  • Miljøtiltak og -planer
  • Forurenset grunn og sedimenter

Ta kontakt

Tor Egil Larsen
Miljørådgiver
Enviroment and waste, Norway

Tel: +47 99518222

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN