miljøkontroll understøttet internasjonal milliardhandel

Miljøtilstandsvurdering Løsninger

Det er ikke bare prisen som er interessant når selskap selges. Like viktig er det å identifisere risikoer ved handelen. I den forbindelse har miljømessig due diligence spilt en stadig større rolle de siste årene for å skape et sikkert utgangspunkt i handelen med selskap og eiendommer ved å undersøke viktige miljøforhold.

Det gjorde seg gjeldende da den største nordiske distributøren og forhandleren av byggematerialer, Stark Group, i november 2017 ble solgt til det amerikanske kapitalfondet Lone Star for cirka 7,7 milliarder kroner.

Det er Ferguson plc, en av verdens ledende distributører av VVS-produkter, som nå har avhendet Stark Group til amerikanerne. Beslutningen om et salg ble tatt på bakgrunn av en strategisk analyse som viste at det kun var få synergier mellom Fergusons kjernevirksomhet i VVS-industrien og Stark Groups markante profil som distributør og forhandler av byggematerialer.

Ukjente miljøbelastninger kan være kostbare for et selskap. Derfor hadde COWI i forbindelse med salget av Stark Group til oppgave å skape overblikk, bidra med spesialkunnskap og support samt sette en pris på risiko og ansvar. Herunder leverte COWI blant annet en vurdering av jordforurensing og asbest på 200 lokaliteter.

Mer om prosjektet

Når:

Juli til desember 2017

Kunde:

Ferguson plc

COWIs tjenester:
  • Datainnsamling
  • Historisk gjennomgang av lokalitetene
  • Miljøvurderinger
  • Risikoscreening
  • Vurderinger i forhold til salget

Ta kontakt

Søren Viegand
Market Director
Division Management, Denmark

Tel: +45 56402269

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN