miljøtiltak ved rask utbygging

Forurenset grunn Løsninger

Dockan ligger i Västra hamnen i Malmö og består av flere kvartaler der det tidligere har vært en oljehavn og verftsvirksomhet. Området har blitt bygd opp gjennom utfylling i havet under store deler av 1900-tallet. Både den tidligere virksomheten og utfyllingsmassene har ført til forurensninger av grunn og vann gjennom blant annet forskjellige tungmetaller, olje og cyanid. Når området nå bygges ut, må det derfor undersøkes og saneres.

COWI har ansvar for alle miljøtiltak knyttet til den uvanlig raske utbyggingen. Det innebærer et spekter av tjenester som omfatter grunnundersøkelser, kontroller og rådgivning. COWI har også deltatt i strategiarbeidet rundt utbyggingen og hatt ansvar for kontakten med involverte myndigheter.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Malmö

NÅR:
2012 -

KUNDE:
Dockan Exploatering AB

COWIS TJENESTER:

  • Miljørådgivning ved utbygging
  • Jord- og grunnvannsundersøkelser
  • Myndighetskontakt (meldinger om sanering samt kontinuerlig dialog)
  • Rådgivning for nye kaikonstruksjoner (vannvirksomhet)

Ta kontakt

Tomas Nilson

Tomas Nilson
Project Manager
Infrastructure

Tel: +46 108502551

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN