fra industri og verksted til nytt storsykehus

Illustrasjon: Prosjektgruppen CURA

Frem mot 2040 forventer man opp mot 50 000 nye innbyggere og 25 000 nye arbeidsplasser i Drammensregionen. Derfor skal Drammen få et nytt sykehus, som skal ivareta behovet til behandlingskapasitet for en befolkning i sterk vekst. 

Tomten hvor det nye sykehuset skal reises rommer i dag industri-, verksted-, og lagerhaller. Derfor bistår COWI med miljøkartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse for bygningsmassen og jordmassen for et areal på 60.000 m² på Brakerøya i Drammen. 

Hensikten med arbeidet er å identifisere helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer, og deretter å beskrive hvordan sanering og sluttbehandling av disse stoffene og materialene må gjøres slik at man tilfredsstiller krav til arbeidsmiljø og unngår forurensning av ytre miljø ved sluttdisponering av materialene.

Arbeidet tar også hensyn til håndtering av bevaringsverdige bygg og mulig forurensning i grunnen.

 

Mer om prosjektet

Hvor:
Drammen

Når: 
2017 - 2019

Kunde:
Helse Sør-Øst

Våre tjenester:

  • Miljøkartlegging
  • Miljøsaneringsbeskrivelse
  • Riveprosjektering
  • Forurenset grunn

Ta kontakt

Vibeke Nossum
Project Director
Environment and waste, Norway

Tel: +47 951 54 182

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN