INNOVATIVE MILJØLØSNINGER FOR VERNET HAVNEOMRÅDE

Foto: www.flickr.com/photos/anpalacios

Store deler av sjøbunnen utenfor Bergen er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Samtidig er Bryggene langs Vågen på UNESCOs verdensarvliste, og sjøbunnen er vernet av kulturminneloven. Bergen havn er blant Norges sjøområder som er prioritert i for opprydding i forurenset sjøbunn. 

COWI har vært engasjert som prosjektkoordinator og faglig rådgiver for prosjektet Renere havn Bergen i perioden 2009-2017. Målsettingen er å hindre spredning av miljøgifter fra forurenset sjøbunn og å skape et renere havnemiljø. Prosjektet har ansvar for undersøkelser av miljøtilstanden, uttesting av tiltaksløsninger, forberedelser og iverksetting av opprydding. Tiltaksområdet er totalt ca. 3 km² og dekker Puddefjorden, Store Lungegårdsvann og Vågen. Tiltakene mot forurenset sjøbunn i Bergen havn er de største, dyreste og mest kompliserte tiltakene i vannområde vest.

Prosjektet er innovativt i den forstand at man vurderer en kombinasjon av nye og tradisjonelle metoder for å oppnå ønsket miljøtilstand og samtidig sikre marine kulturminner i Vågen. Prosjektet har lagt vekt på kommunikasjon og informasjon til interessentgrupper og innbyggere.

 

Mer om prosjektet

Hvor:

Bergen, Norge

Når:

2009 - 2017

Kunde:

Bergen Kommune

Våre tjenester:
  • Prosjektledelse 
  • Miljøkartlegging i sjø og land
  • Risikovurderinger
  • Farlig avfallsrådgivning
  • Myndighetskontakt
  • Prosjektering av tiltak i sjø
  • Medvirkningsprosesser

Ta kontakt

Bjørn Christian Kvisvik
Head of Section, Environment Southwest
Environment & Waste

Tel: +47 416 67 693

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN